.

.

14 Haziran 2014 Cumartesi

Çocuk Kitaplarını Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?


Çocuk kitaplarını alırken anne babalar kitapların niteliğini çok iyi değerlendirmeli ve aşağıda saydığımız kriterleri mutlaka aramalıdır.Mutlu kalın.
·         Kitaplarda, çocuğun kendine özgü içtenliğiyle anlatım dilinin doğallığı buluşturulmalıdır.
·         Yazar anlattığı ve kurguladığı olaylarda, çocuklarla arkadaşlık, dostluk kurabilmeye başarabilmelidir.

·         Kitaplar, çocuklara anlamlandıramayacağı ya da yaşama geçiremeyeceği sorumluluklar yüklememelidir.
·     Kitaplarda çocukların kavramsal gelişimlerine katkı sağlayacak bir anlatım tercih edilmeli, çocuklara Türkçe’mizin anlatım olanakları ve kuralları sezdirilmelidir.
·      Kitaplardaki resimler çocuğun beğeni ve algılama düzeyine uygun olmalı, metnin iletisine görsel bir zenginlik katmalı; estetik nitelikleriyle de görsel algılarını geliştirici bir özellik taşımalıdır. Kahramanların fiziksel portreleri, metinde yansıtılan kişilik özelliklerine uygun bir biçimde çizilmeli; resimler kahramanların temel özelliklerini, yaşadıkları ruhsal durumları, geçirdikleri fiziksel değişimleri çocuklara hissettirebilmelidir.
·  Kitaplar, dilsel ve görsel özellikleriyle çocuğun hem sanat hem de düşünme eğitimi sürecini desteklemelidir.
·         Kitaplar, çocuğun yaşına, ilgi ve gereksinimlerine uygun olarak insan ve yaşam gerçekliğini anlamasına katkı sağlamalı, her şeyden önemlisi de çocuk ile yaşam arasında güçlü bir bağ oluşturulmalıdır. Özellikle, çocuğun kendini özgürce gerçekleştirebilmesine (düşünmesine, gülmesine, eğlenmesine, düşlemesine vb) olanak sağlayacak yaşam durumları, dilin anlatım ustalığıyla kurgulanarak çocuklara sunulmalıdır.
·  Kitaplarda yazar tarafından kurgulanan gerçeklik, çocuklar tarafından, okuma sonrasında kendi gerçekliklerine dönüştürülebilmeli; yazarın paylaşmak istedikleri, çocukların yaşam gerçeğinden kopuk olmamalıdır.
·   Kitaplarda, yaşamın bir gerçeği olduğu düşüncesiyle, şiddet olgusuna da yer verilebilir. Ancak, olay kurgusunda, çocukların yaş ve gelişim özellikleri de göz önünde bulundurularak, yer verilen şiddet öğeleri, çocuklara şiddete karşı neler yapılması gerektiği noktasında duyarlı kılmalı, onlarda şiddet ve kaba güce karşı bir anlayış oluşturabilmelidir. Özellikle, çocuklara demokratik yaşamın önemi ile bireysel ve toplumsal ilişkilerdeki sorunların çözümünde en etkili yöntemin “iletişim” olduğu gerçeği sezdirilmelidir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers