.

.

20 Haziran 2014 Cuma

Görsel Uzamsal Zeka


         Görsel/Uzamsal zeka, resimler ve imgeler zekası ya da görsel dünyayı doğru olarak algılama ve kişinin kendi görsel yaşantılarını yeniden yaratma kapasitesidir. Şekil, renk biçim ve dokunuşu ve bunları somut ürünlere dönüştürme yeteneklerini içerir. Bu zeka özelliği duygusal motor algının keskinleşmesi ile başlar. Göz, renk, şekil, biçim, dokunuş, derinlik boyut ve ilişkilerini ayrıştırır.
       Zeka gelişirken el-göz koordinasyonu, ince hareket kontrolü ile kişinin algılanan algılanan şekil ve renkleri çeşitli ortamlarda yeniden üretmesini sağlar.Mimarlar, heykeltraşlar, ressamlar, dekoratörler, bahçıvan grafik tasarımcılar uzamsal zekalarını en üst düzeyde kullanırlar
    Görsel/uzamsal zekanın özündeki kapasiteler şunlardır:
1-Aktif imgelem/hayal gücü
2-Zihinde canlandırma
3-Uzayda yer,yön, yol bulma
4-Grafik temsili
5-Uzaydaki nesneler arasındaki ilişkileri tanıma
6-İmajlarla zihinsel manevralar yapma
7-Farklı açılardan objeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanıma
ÖĞRENME  ÖZELLİKLERİ
3-Görsel/Uzamsal Zeka ile öğrenenler
-Şekil, zemin ve renklere karşı duyarlılığa,
  -Zihinsel imgelem gücüne,
  -Resim, çizim, kroki, karikatür, heykel, maket vb. modeller yaratma becerisine,
  -Grafik, çizelge, harita ve diyagramları çözümleme becerisine,
  -Üç boyutlu görünümlere duyarlılığa, 
    -Materyalde kelimelerden çok resim ve çizimlere odaklaşma becerisine,
   -Görsel imgeleri çok iyi ve net hatırlama becerisine,
 -Görsel oyunlarda(lego, yap-boz) başarıya sahiptir.
* Harita, tablo ve diyagramları kolaylıkla okur
*Arkadaşlarına oranla daha çok hayal kurar
* Resim, sanat etkinliklerinden hoşlanır
*Yaşına oranla daha iyi şekil çizer.
* Görsel sunuları (film, slayt) tercih eder.
*Bulmaca çözmekten hoşlanır
*Üç boyutlu yapılar kurmaktan hoşlanır (lego)
* Resimlerden daha fazla öğrenirler
* Kitaplarını ve defterlerini çizer
* Nesnelerin yerini bilir
YETENEKLER VE ÖZELLİKLER:
Zihninde canlı imgeler oluşturur, imgelerin ayrıntılarını kolay hatır­lar, harita ve grafikleri kolay algı­lar, hayal kurmayı sever, gittiği yerleri kolay hatırlar.
YETENEKLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN ETKİNLİKLER:
Fotoğrafçılık, el sanatları, inşaa oyunları, yap-bozlar oluşturma, sanat müzelerine gitme, bulmaca çözme, resim, lego, satranç, resimli kitap okuma.

Burdanda zekanızı nasıl geliştirebilirsiniz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers