.

.

21 Haziran 2014 Cumartesi

Mantıksal/matematiksel zeka


Mantıksal/matematiksel zeka benzer yönleri arama zekasıdır. Matematiği kullanmaya (böylece benzer nesne arayışımıza) gelişimimiz içinde çok erken zamanlarda başlarız. Mantıksal/matematiksel zekanın ilk gelişim aşaması çevremizdeki gerçek fiziksel dünyada bulunan somut nesneleri kullanmamız ve onlarla oynamamızdır.

         Mantıksal/matematiksel zeka geliştikce daha da soyutlaşır. Lisedeki ya da üniversitedeki ileri matematik ve mantık dersleri çoğunlukla somut dünyadan tamamen uzaklaşırlar. O düzeyde diğer soyut şeyler hakkındaki soyut düşüncelerle ve başka sembol sistemleri için semboller yaratan sembolik mantıkla uğraşırsınız! Bu alanlarda sayıların somut dünyada herhangi bir şeyle ilişkilendirilmeye gerek duymadan ideal soyutlamalar olarak tek başlarına durduklarını farkedeceksiniz.
 Aslında bu noktada bazı matematikçilerin ve düşünürlerin "saf matematik" ya da "sembolik mantık" dedikleri durumda rasyonel modellere, uyumlu tasarımlara ve mantıksal/analitik işlemlere derin hayranlık duyulur hatta zaman zaman kafa takılır. Pratik düşünceler ve uygulamalar modellerin tamamıyle estetik güzelliğine yol verirler. 
  Mantıksal/matematiksel zekanın temel özellikleri şunlardır:
Soyut modelleri tanıyabilme
Tümevarımsal sonuç çıkarmalar
Tümdengelimsel sonuç çıkarmalar
İlişkileri ve bağıntıları farkedebilme
Karmaşık hesaplamalar yapabilme
Bilimsel düşünebilme ve araştırma yapabilme

MANTIKSAL MATEMATİKSEL ZEKAYA SAHİP OLAN KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ ( TANINMA ÖZELLİKLERİ)
Bu zeka alanına sahip olan bireyler;
   * Rakamlardan hoşlanan bir yapıları vardır.
   * Hesaplama ve ölçme işlerini severler.
   * Matematik ve diğer sayısal derslerden hoşlanırlar.
   * Güçlü bir değerlendirme ve muhakeme güçleri vardır.
   * Bir çok matematik sorusunu kalem bile oynatmadan kolayca çözerler.
     Bu onlar için bir eğlencedir.
   * Satranç ve dama oynamaktan,
   * Rakamlarla ilgili bulmaca çözmekten hoşlanırlar.
   * Konu ve bilgiler arasında bağlantılar kurabilirler.
   Bu zeka, sayılar ve akıl yürütme zekası ya da tümdengelim ve tümevarım ile akıl yürütme, soyut problemler çözme ve birbiri ile ilişkili kavramlar, düşünceler arasındaki karmaşık ilişkileri anlama yeteneğidir. Mantıksal-matematiksel zeka bilimsel hipotezi sınıflandırmada, öngörü, öncelik verme ve oluşturma, neden sonuç ilişkilerini anlama becerilerini içerir. 
 Mantıksal matematiksel zekası gülü olan bireyler, nesneleri belli kategorilere ayırarak olaylar arasında mantıksal ilişkiler kurarak, nesnelerin belli özelliklerini sayısallaştırarak ve hesaplayarak ve olaylar arasındaki birtakım soyut ilişkiler üzerinde düşünerek öğrenirler.
            Bümen, bu zekanın özündeki kapasiteleri şu şekilde belirtmiştir:
1-Soyut yapıları tanıma
2-Tümevarım yoluyla akıl yürütme 
3-Tümdengelim yoluyla akıl yürütme
4-Bağlantı ve ilişkileri ayırt etme
5-Karmaşık hesaplamalar yapma
6-Bilimsel yöntemi kullanma

ÖĞRENME  ÖZELLİKLERİ
Mantık/Matematik Zekası ile öğrenenler
-İlişki ve benzerlikleri algılama,
     -Hipotez geliştirme ve test etme becerisine, 
     -Olayların oluşumu ve işleyişi üzerine odaklaşma gücüne, 
     -Soyut düşünme becerisine,   
    -Mantıksal problem çözümünde üstün beceriye,
     -Stratejik oyun ve mantıksal bulmacaları kolaylıkla çözme becerisine,
     -Deney tasarlama, uygulama ve sonuçları tahmin etme becerisine,
    -Zaman, yer, neden, sonuç ilişkilerini ortaya çıkarma becerilerine sahiptir.
*Zihinden işlemleri kolayca yapar
*Güçlü bir muhakemesi vardır 
*Kategorileri, ilişkileri farkeder, açıklar 
*Bilgiler arasında bağlantılar kurar 
* Rakamlarla ilgili işlemleri yapmaktan hoşlanır
* Matematik oyunlardan zevk alır 
* Satranç ve dama gibi oyunlardan zevk alır
* Soyut ve kavramsal düşünebilir
* Sebep-sonuç ilişkilerin kolayca anlar

Mantıksal/Matematiksel Zekanızı Nasıl Geliştirebilirsiniz buradan bakabilirsiniz

http://mutluannebabalar.blogspot.ch/2014/06/mantksalmatematiksel-zekanz-nasl.html


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers