.

.

14 Temmuz 2014 Pazartesi

İç Salgı Bezlerinin Vücut Üzerindeki Etkileri Nelerdir


İşlevlerinin tümü kesin olarak saptanmamış olmakla birlikte iç salgı bezlerinin kişiliği
önemli ölçüde etkilediği kabul edilmektedir. İç salgı bezleri hormon adını verdiğimiz
salgılarını doğrudan doğruya kana boşaltır ve bu salgılar kan yoluyla vücudun her yerine ulaşır. Bu bezlerin yeterli çalışmadığı veya gerektiğinden fazla çalıştığı durumlarda bedenin tüm dengesi bozulmakta, beden yapısında, zekâda, mizaçta ve kişiliğin öbür yanlarında önemli değişiklikler olmaktadır. Bunların sonucu olarak da toplumsal ve ruhsal tepkilerimizde anormallikler görülmektedir.

İç salgı bezleri birbirlerine bağlı olarak çalışır. Bu nedenle bir bezin işlevinin
bozulması öbür bezlerin de işlevlerinin bozulmasına yol açar. Her bezin işlevinin kesin olarak saptanmamasının önemli bir nedeni de bu işlevlerin birbirine bağlı oluşudur. Bu konuda karşılaşılan bir başka güçlük de bazı bezlerin birden fazla etkiye sahip hormon salgılamasıdır.

Böbrek Üstü Salgı Bezleri 
 Böbreklerin üzerinde bulunur. Salgılarına adrenalin adı verilir. Doğum öncesinde
gelişmeye başlar. Doğumdan sonra ilk birkaç yıl içinde gelişimlerini tamamlar.
Çıkardıkları hormonlar büyümeyi, kan dolaşımını ve kan basıncını düzenler. Duygusal yaşam üzerinde önemli etkileri vardır.
Kızgınlık, korku ve kaygı gibi duygular adrenalinin fazla çalışmasına neden olur. Bu bezlerin aşırı çalışması kan damarlarının daralmasına, göğüs kaslarının gevşemesine, yüzde sivilcelerin artmasına neden olmaktadır.
Yetersiz çalışmasında ise, tansiyonda düşme, ruhsal çöküntü, çabuk yorulma,
sinirlenme ve kaygının artması gibi durumlar ortaya çıkar.

 Epifiz Salgı Bezi
Beynin tabanında, hipofiz bezinin yanında bulunur. Beslenme düzeyini ve gelişimini
etkiler.

Timüs Salgı Bezi
Soluk borusunun önünde bulunur. Diğer bezlerin tersine çocukluk çağının sonunda
küçülerek yağ parçası hâline gelir.
Hormonları kalsiyumun kemiklerde depolanmasını, kemiklerin gelişmesini ve sertleşmesini sağlar.
Yetersiz çalışması, kemik gelişiminin geri kalmasına, aşırı hormon salgılaması da güdülerin denetlenememesine, cinsel sapmalara ve suça yönelmelerin artmasına neden olur.

Pankreas Salgı Bezi
Midenin solunda yer alır. Salgıladığı iki salgıdan birini mideye, diğerini kana akıtır.
İnsülin adı verilen ikinci salgı kandaki şeker düzeyini ayarlar. Şeker düzeyinin
dengelenmemesi sağlığın bozulmasına neden olur.

Hipofiz Salgı Bezi
Beynin tabanında oluşan fasulye büyüklüğünde, bir gram ağırlığında iki parçadan
oluşan bir bezdir. Salgıladığı hormonla hemen hemen vücudun bütün organlarının büyümesi ve gelişmesinde, diğer salgı bezlerinin gelişip görevlerini yerine getirmesinde etkin rol oynar.  
Çocukluk çağlarında bu bezin az çalışması cüceliğe, çok çalışması devliğe neden
olmaktadır.
Kadınlarda gebeliğin oluşumu ve devamını sağlayan, doğumdan sonra süt
salgılamasında rol oynayan bu bezin hormonlarıdır. Cinsel işlevlerin normal olarak yerine getirilmesinde de rolü bulunan bu bezin üst kısmının aşırı çalışması, aşırı erkeklik özelliğine sahip kişilik yapısının gelişmesine neden olur. İnsanın yaşamının normal sürmesi için hipofiz bezinin dengeli çalışması gerekir.

Troit Salgı Bezi
Boğazın ön kısmında gırtlağın iki yanında bulunan at nalı biçiminde birbirine bağlı iki
parçadan oluşmuş bir bezdir. Doğumdan önce gelişmeye başlar ve ergenlikte tam hacmine ulaşır. Salgısına trioksin adı verilir. Bu hormon kemik ve kasların gelişiminde sinir sisteminin çalışmasında, kan dolaşımında, derinin sağlığının korunmasında, beslenme düzeni üzerinde, zihinsel etkinlik ve huylar üzerinde etkilidir.
Bu bezin yetersiz çalışması zihinsel yetersizlik, kas zayıflaması, derinin buruşması,
lekelerin oluşması, boyun ve omuzlarda yağ bezlerinin oluşmasıyla ortaya çıkan bedensel geriliğe neden olur. Bedensel gerilik olarak nitelendirilen bu hastalığa kretenizm adı verilir.
Bezin fazla çalışması ise nabız artışına, çarpıntılara, aşırı heyecana ve çabuk
sinirlenmeye yol açar.
Troit bezi fazla çalışan çocuklar, aşırı duyarlı ve korkak olur. Yeterli uyumadıkları
için zayıf düşerler. Troit bezinin salgısının yetersizliği ile fazlalığının değişik ölçülerde
birleşmesi sonucu kararsız, dengesiz kişilik tipleri ortaya çıkar. Bu bez hipofiz ve cinsel salgı bezlerinin hormonlarıyla birlikte cinsel organların gelişmesini de etkiler. Düzensiz çalışması erken yaşlarda tespit edildiğinde tedavisi mümkündür.

Paratriod Salgı Bezi

Triod bezine bitişik dört küçük parçadan oluşur. Gelişimi ergenlikle tamamlanır.
Salgıladığı hormonlar vücudumuzun kalsiyum ve fosfor düzeyini ayarlar.
Kemik gelişimini, sinir sistemi ile kaslar arasındaki koordinasyonu, kalp vuruşu ve kanın pıhtılaşmasını düzenler.

Cinsel Salgı Bezleri
Ergenlik çağına doğru çalışmaya başlayan bu bezler, cinsel yaşamın düzenli olmasını
sağlar. Bu bezlerin yetersiz çalışması anormal cinsel davranışların ortaya çıkmasına neden
olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers