.

.

12 Eylül 2015 Cumartesi

Çocuğunuzun 1. sınıf Kaydını Nasıl Ertelersiniz?

                                                           
                         
Çocuğunuz Eylül ayı sonu itibarıyla 72 aylıksa devamı zorunludur,
Çocuğunuz Eylül ayı sonu itibarıyla 66,67,68 aylık ise okula dilekçeyle başvurarak kaydını erteletmeniz için yeterli,
Çocuğunuz Eylül ayı sonu itibarıyla 69,70,71 aylık ise hastanelerin çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurun ordan alacağınız rapor ile erteletme yapabilirsiniz.
ancak eğer çocuğunuzda tanısı konulmuş bir problem varsa çocuk psikiyatrisinden aldığınız raporlarınızla Rehberlik Araştırma Merkezlerine başvurarak 1 yıl daha anaokulu eğitimi alabilirsiniz.

ilgili yönetmelikler (İlköğretim yönetmeliği)
-İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.
(Değişik ikinci fıkra:RG-14/8/2013-28735) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları, velisinin vereceği dilekçe ile; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise, ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.
-Okul öncesi dönemde özel eğitim hizmetleri MADDE 29 – (1) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “37-66 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak, bu bireyler için okul öncesi eğitim Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu ile velisinin yazılı onayı doğrultusunda eylül ayı sonu esas alınarak 78 aya kadar uzatılabilir. e-Okul sistemi üzerinden kaydı yapılan ve okul öncesi eğitim süresi uzatılan çocuklar velisinin resmi başvurusu ve il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile uygun kuruma yerleştirilir.”
  mutlu kalın 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers